Chợ Mương Cát (Market) – Đài Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ HXJW+G49, Trần Quốc Thảo, Đài Sơn, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 093 375 21 25
Trang web http://ninhthuan.supership.vn/
Tọa độ 115.812.828, 1.089.953.714

 


Địa chỉ Chợ Mương Cát (Market) ở đâu?

HXJW+G49, Trần Quốc Thảo, Đài Sơn, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Mương Cát (Market) như thế nào?

Giờ làm việc của Chợ Mương Cát (Market) là: Thứ Hai:[03:00-12:00], Thứ Ba:[03:00-12:00], Thứ Tư:[03:00-12:00], Thứ Năm:[03:00-12:00], Thứ Sáu:[03:00-12:00], Thứ Bảy:[03:00-12:00], Chủ Nhật:[03:00-12:00]

Chợ Mương Cát (Market) có website không?

Địa chỉ trang web của Chợ Mương Cát (Market) là: http://ninhthuan.supership.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Chợ Vĩnh Hải - Vĩnh Hải