Cho thuê xe máy Kim Liên – Cầu Đất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 151 Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng 84031, Việt Nam
Số điện thoại 090 480 86 99
Trang web
Tọa độ 20.853.949, 10.668.436.299.999.900

 


Địa chỉ Cho thuê xe máy Kim Liên ở đâu?

151 Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng 84031, Việt Nam

Giờ làm việc của Cho thuê xe máy Kim Liên như thế nào?

Giờ làm việc của Cho thuê xe máy Kim Liên là:

Cho thuê xe máy Kim Liên có website không?

Địa chỉ trang web của Cho thuê xe máy Kim Liên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Oriana Boutique Hotel & Spa - Street