Chợ Vĩnh Hải – Vĩnh Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 75HV+JRG, Hai Tháng Tư, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3831 019
Trang web
Tọa độ 122.790.515, 1.091.945.746

 


Địa chỉ Chợ Vĩnh Hải ở đâu?

75HV+JRG, Hai Tháng Tư, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Vĩnh Hải như thế nào?

Giờ làm việc của Chợ Vĩnh Hải là: Thứ Bảy:[06:30-18:00], Chủ Nhật:[06:30-18:00], Thứ Hai:[06:30-18:00], Thứ Ba:[06:30-18:00], Thứ Tư:[06:30-18:00], Thứ Năm:[06:30-18:00], Thứ Sáu:[06:30-18:00]

Chợ Vĩnh Hải có website không?

Địa chỉ trang web của Chợ Vĩnh Hải là:

Hình ảnh

Xem thêm:  DP Fruits Quảng Ninh - P. Bạch Đằng