Chúc Chúc – Phường 4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường Kè, Bạch Đằng, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 090 683 20 69
Trang web
Tọa độ 130.845.507, 1.093.088.245

 


Địa chỉ Chúc Chúc ở đâu?

Đường Kè, Bạch Đằng, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Chúc Chúc như thế nào?

Giờ làm việc của Chúc Chúc là: Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Chúc Chúc có website không?

Địa chỉ trang web của Chúc Chúc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Sinh viên quán - Tân Thịnh