Church Legend Hotel Hanoi – Hàng Trống

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 46 P. Ấu Triệu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3266 8783
Trang web http://hanoichurchlegendhotel.com/
Tọa độ 210.285.993, 1.058.483.189

 


Địa chỉ Church Legend Hotel Hanoi ở đâu?

46 P. Ấu Triệu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Church Legend Hotel Hanoi như thế nào?

Giờ làm việc của Church Legend Hotel Hanoi là:

Church Legend Hotel Hanoi có website không?

Địa chỉ trang web của Church Legend Hotel Hanoi là: http://hanoichurchlegendhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Five Rose Villas - Cẩm An