Ciao Long Xuyên – P. Mỹ Phước

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9C9M+9RP, P. Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 093 933 97 67
Trang web
Tọa độ 103.684.505, 10.543.458.249.999.900

 


Địa chỉ Ciao Long Xuyên ở đâu?

9C9M+9RP, P. Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Ciao Long Xuyên như thế nào?

Giờ làm việc của Ciao Long Xuyên là: Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Ciao Long Xuyên có website không?

Địa chỉ trang web của Ciao Long Xuyên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Đắng - Phường 1