CỔ PHẦN MUỐI HẢI PHÒNG – Cát Bi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 52 Cát Bi, Hải An, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3726 599
Trang web
Tọa độ 208.280.218, 106.703.403

 


Địa chỉ CỔ PHẦN MUỐI HẢI PHÒNG ở đâu?

Số 52 Cát Bi, Hải An, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của CỔ PHẦN MUỐI HẢI PHÒNG như thế nào?

Giờ làm việc của CỔ PHẦN MUỐI HẢI PHÒNG là:

CỔ PHẦN MUỐI HẢI PHÒNG có website không?

Địa chỉ trang web của CỔ PHẦN MUỐI HẢI PHÒNG là:

Hình ảnh

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THANH THANH BÌNH DƯƠNG - Lai Uyên