Cơ Sở SX Bò Khô Mỹ Tuyền – Lê Hồng Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 17 Trịnh Công Sơn, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0775 474 790
Trang web https://www.facebook.com/bokhomytuyen/
Tọa độ 151.309.659, 1.088.030.241

 


Địa chỉ Cơ Sở SX Bò Khô Mỹ Tuyền ở đâu?

17 Trịnh Công Sơn, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở SX Bò Khô Mỹ Tuyền như thế nào?

Giờ làm việc của Cơ Sở SX Bò Khô Mỹ Tuyền là:

Cơ Sở SX Bò Khô Mỹ Tuyền có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở SX Bò Khô Mỹ Tuyền là: https://www.facebook.com/bokhomytuyen/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty TNHH Nấm Dược Liệu Ninh Trương - Tịnh Phong