Công ty cổ phần Tân Tân – Bình Dương 70000

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 32C Nội Hóa 1 Huyện, Bình Dương 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3781 938
Trang web http://tantan.com.vn/
Tọa độ 108.922.352, 1.067.980.953

 


Địa chỉ Công ty cổ phần Tân Tân ở đâu?

32C Nội Hóa 1 Huyện, Bình Dương 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty cổ phần Tân Tân như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty cổ phần Tân Tân là: Thứ Bảy:[07:30-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Công ty cổ phần Tân Tân có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty cổ phần Tân Tân là: http://tantan.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH AN TÂM FOOD - Càng Long