Cơ sở 1 Nem chua Anh Dân – Hoằng Hoá

Thông tin liên hệ

Địa chỉ TT. Tào Xuyên, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0388 675 581
Trang web http://nemchuaanhdan.com/
Tọa độ 198.439.919, 10.579.973.079.999.900

 


Địa chỉ Cơ sở 1 Nem chua Anh Dân ở đâu?

TT. Tào Xuyên, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ sở 1 Nem chua Anh Dân như thế nào?

Giờ làm việc của Cơ sở 1 Nem chua Anh Dân là: Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Cơ sở 1 Nem chua Anh Dân có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ sở 1 Nem chua Anh Dân là: http://nemchuaanhdan.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Ngon - Trần Hưng Đạo