Cơ sở 3 – Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre (CDC Bến Tre cơ sở 3) – Phú Hưng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 795Q+M93, Phú Hưng, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3823 984
Trang web http://cdcbentre.org/
Tọa độ 102.591.343, 10.638.840.719.999.900

 


Giờ làm việc của Cơ sở 3 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre (CDC Bến Tre cơ sở 3) như thế nào?

Giờ làm việc của Cơ sở 3 – Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre (CDC Bến Tre cơ sở 3) là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Cơ sở 3 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre (CDC Bến Tre cơ sở 3) có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ sở 3 – Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre (CDC Bến Tre cơ sở 3) là: http://cdcbentre.org/

Hình ảnh