Cơ sở chế biến thực phẩm Dũng Hà – Cốc Lếu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ FXW9+FJ9, Nguyễn Trung Trực, Cốc Lếu, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 096 363 48 60
Trang web
Tọa độ 22.496.173, 103.969.105

 


Địa chỉ Cơ sở chế biến thực phẩm Dũng Hà ở đâu?

FXW9+FJ9, Nguyễn Trung Trực, Cốc Lếu, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ sở chế biến thực phẩm Dũng Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Cơ sở chế biến thực phẩm Dũng Hà là:

Cơ sở chế biến thực phẩm Dũng Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ sở chế biến thực phẩm Dũng Hà là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thang Cố Quyanh - Lào Cai