Cơ Sở Chế Biến Thực Phẩm Sạch Bình Dương – KP Đồng Thành, P

Thông tin liên hệ

Địa chỉ NL 04 Ô, 7 Đ. Số 2, KP Đồng Thành, P, Dĩ An, Bình Dương 75000, Việt Nam
Số điện thoại 098 186 68 86
Trang web http://thucphamsachbinhduong.com/
Tọa độ 109.252.968, 1.067.706.674

 


Địa chỉ Cơ Sở Chế Biến Thực Phẩm Sạch Bình Dương ở đâu?

NL 04 Ô, 7 Đ. Số 2, KP Đồng Thành, P, Dĩ An, Bình Dương 75000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở Chế Biến Thực Phẩm Sạch Bình Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Cơ Sở Chế Biến Thực Phẩm Sạch Bình Dương là: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Cơ Sở Chế Biến Thực Phẩm Sạch Bình Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Chế Biến Thực Phẩm Sạch Bình Dương là: http://thucphamsachbinhduong.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Suất ăn công nghiệp biên hòa - Long Bình