Cơ Sở Sản Xuất Bánh Hoàng Tú – Tân Khánh Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 218 Tp, Tân Khánh Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 093 931 67 92
Trang web
Tọa độ 10.327.425, 10.574.654.179.999.900

 


Địa chỉ Cơ Sở Sản Xuất Bánh Hoàng Tú ở đâu?

218 Tp, Tân Khánh Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở Sản Xuất Bánh Hoàng Tú như thế nào?

Giờ làm việc của Cơ Sở Sản Xuất Bánh Hoàng Tú là: Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30], Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30]

Cơ Sở Sản Xuất Bánh Hoàng Tú có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Sản Xuất Bánh Hoàng Tú là:

Hình ảnh

Xem thêm:  bánh chưng tét đà nẵng - Chính Gián