Cơ sở sản xuất bánh tráng Tây Ninh MINH NHỰT – Gò Dầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Rạch Sơn, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 766 94 11
Trang web http://banhtrangtayninhngon.vn/
Tọa độ 110.966.513, 10.626.448.819.999.900

 


Giờ làm việc của Cơ sở sản xuất bánh tráng Tây Ninh MINH NHỰT như thế nào?

Giờ làm việc của Cơ sở sản xuất bánh tráng Tây Ninh MINH NHỰT là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Cơ sở sản xuất bánh tráng Tây Ninh MINH NHỰT có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ sở sản xuất bánh tráng Tây Ninh MINH NHỰT là: http://banhtrangtayninhngon.vn/

Hình ảnh