Cơ sở sản xuất chè sạch Lai Châu – Đông Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9FJR+RG8, Đông Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam
Số điện thoại 098 296 43 89
Trang web
Tọa độ 223.820.402, 1.034.913.145

 


Địa chỉ Cơ sở sản xuất chè sạch Lai Châu ở đâu?

9FJR+RG8, Đông Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ sở sản xuất chè sạch Lai Châu như thế nào?

Giờ làm việc của Cơ sở sản xuất chè sạch Lai Châu là:

Cơ sở sản xuất chè sạch Lai Châu có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ sở sản xuất chè sạch Lai Châu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Phân Phối Bia Tươi Sài Gòn Phú Cường - Đông Hòa