Cơ sở sản xuất Nem Chua Lợi Lâm Thanh Hóa – P

Thông tin liên hệ

Địa chỉ ĐC: SN41, Hải Thượng Lãn Ông, P, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 098 866 86 01
Trang web http://nemchuaxuthanh.vn/
Tọa độ 197.821.663, 10.577.482.239.999.900

 


Địa chỉ Cơ sở sản xuất Nem Chua Lợi Lâm Thanh Hóa ở đâu?

ĐC: SN41, Hải Thượng Lãn Ông, P, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ sở sản xuất Nem Chua Lợi Lâm Thanh Hóa như thế nào?

Giờ làm việc của Cơ sở sản xuất Nem Chua Lợi Lâm Thanh Hóa là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Cơ sở sản xuất Nem Chua Lợi Lâm Thanh Hóa có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ sở sản xuất Nem Chua Lợi Lâm Thanh Hóa là: http://nemchuaxuthanh.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Hướng Na - P. Kỳ Bá