Cơ Sở Sx Giò Chả Thanh Vân – Kim Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7 Lê Đại Hành, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 098 327 98 47
Trang web
Tọa độ 224.848.537, 1.039.748.824

 


Địa chỉ Cơ Sở Sx Giò Chả Thanh Vân ở đâu?

7 Lê Đại Hành, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở Sx Giò Chả Thanh Vân như thế nào?

Giờ làm việc của Cơ Sở Sx Giò Chả Thanh Vân là:

Cơ Sở Sx Giò Chả Thanh Vân có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Sx Giò Chả Thanh Vân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thực Phẩm Green Life - Cầu Giấy