COCO Coffee – Hưng Lợi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 654 Đường 30 Tháng 4, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0797 778 181
Trang web
Tọa độ 100.138.264, 10.576.142.469.999.900

 


Địa chỉ COCO Coffee ở đâu?

654 Đường 30 Tháng 4, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của COCO Coffee như thế nào?

Giờ làm việc của COCO Coffee là: Thứ Bảy:[06:00-22:30], Chủ Nhật:[06:00-22:30], Thứ Hai:[06:00-22:30], Thứ Ba:[06:00-22:30], Thứ Tư:[06:00-22:30], Thứ Năm:[06:00-22:30], Thứ Sáu:[06:00-22:30]

COCO Coffee có website không?

Địa chỉ trang web của COCO Coffee là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà Phê Minh Châu 3 - P. Tô Hiệu