Coffee house 79 – Ph. Dữu Lâu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 89JW+6H9, Unnamed Road, Ph. Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 094 207 66 66
Trang web https://m.facebook.com/pages/category/Coffee-Shop/Coffee-House-79-101509008139657/
Tọa độ 213.305.451, 1.053.964.905

 


Địa chỉ Coffee house 79 ở đâu?

89JW+6H9, Unnamed Road, Ph. Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Coffee house 79 như thế nào?

Giờ làm việc của Coffee house 79 là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê Highlands - Lê Đại Hành