Coffee Kiều Hương – Thạch Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 87QV+MF7, Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0210 3825 082
Trang web
Tọa độ 213.391.552, 1.052.936.852

 


Địa chỉ Coffee Kiều Hương ở đâu?

87QV+MF7, Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Coffee Kiều Hương như thế nào?

Giờ làm việc của Coffee Kiều Hương là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Coffee Kiều Hương có website không?

Địa chỉ trang web của Coffee Kiều Hương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  TIMOTHY Studio & Coffee - Phú Hiệp