Coffee Phượng Xưa – TT. Ocs Eo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 29 Đ. Vành Đai Núi, TT. Ocs Eo, Thoại Sơn, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 093 977 73 23
Trang web
Tọa độ 10.253.688.799.999.900, 10.514.203.289.999.900

 


Địa chỉ Coffee Phượng Xưa ở đâu?

29 Đ. Vành Đai Núi, TT. Ocs Eo, Thoại Sơn, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Coffee Phượng Xưa như thế nào?

Giờ làm việc của Coffee Phượng Xưa là: Thứ Ba:[05:30-20:00], Thứ Tư:[05:30-20:00], Thứ Năm:[05:30-20:00], Thứ Sáu:[05:30-20:00], Thứ Bảy:[05:30-20:00], Chủ Nhật:[05:30-20:00], Thứ Hai:[05:30-20:00]

Coffee Phượng Xưa có website không?

Địa chỉ trang web của Coffee Phượng Xưa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  CASAbyMi Cà phê - P. Quyết Thắng