Cơm Gà Bà Minh Hội An cơ sở 2 – Phường Minh An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 22 Đào Duy Từ, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam 560000, Việt Nam
Số điện thoại 090 641 46 38
Trang web https://www.facebook.com/comgabaminhhoian2/
Tọa độ 158.771.194, 10.832.200.309.999.900

 


Địa chỉ Cơm Gà Bà Minh Hội An cơ sở 2 ở đâu?

22 Đào Duy Từ, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam 560000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Gà Bà Minh Hội An cơ sở 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Cơm Gà Bà Minh Hội An cơ sở 2 là: Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00]

Cơm Gà Bà Minh Hội An cơ sở 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm Gà Bà Minh Hội An cơ sở 2 là: https://www.facebook.com/comgabaminhhoian2/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Vịt Nấu Chao Thành Giao - Vịt nấu chao ngon chất lượng tại Cần Thơ - An Phú