Cơm Gà Hoàng Diệu – Phường 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2 Đ. Hoàng Diệu, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0898 791 188
Trang web https://www.facebook.com/comgahoangdieu/
Tọa độ 119.427.953, 108.430.647

 


Địa chỉ Cơm Gà Hoàng Diệu ở đâu?

2 Đ. Hoàng Diệu, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Gà Hoàng Diệu như thế nào?

Giờ làm việc của Cơm Gà Hoàng Diệu là: Thứ Bảy:[09:30-15:30], Chủ Nhật:[09:30-15:30], Thứ Hai:[09:30-15:30], Thứ Ba:[09:30-15:30], Thứ Tư:[09:30-15:30], Thứ Năm:[09:30-15:30], Thứ Sáu:[09:30-15:30]

Cơm Gà Hoàng Diệu có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm Gà Hoàng Diệu là: https://www.facebook.com/comgahoangdieu/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Dương Anh - Phan Đình Phùng