Cơm gà Khánh Kỳ (Chicken Rice) – Thanh Son

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 57-59-61 Trần Quang Diệu, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 660000, Việt Nam
Số điện thoại 093 363 86 86
Trang web http://comgakhanhky.com.vn/
Tọa độ 115.670.881, 10.899.423.979.999.900

 


Địa chỉ Cơm gà Khánh Kỳ (Chicken Rice) ở đâu?

57-59-61 Trần Quang Diệu, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 660000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm gà Khánh Kỳ (Chicken Rice) như thế nào?

Giờ làm việc của Cơm gà Khánh Kỳ (Chicken Rice) là: Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Cơm gà Khánh Kỳ (Chicken Rice) có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm gà Khánh Kỳ (Chicken Rice) là: http://comgakhanhky.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Anh Em - Thành phố Vinh