Cơm Gà Xối Mỡ Tân Lộc Ký – Phước Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 297 21 Tháng 8, Phước Mỹ, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 096 718 20 48
Trang web
Tọa độ 115.846.438, 1.089.699.014

 


Địa chỉ Cơm Gà Xối Mỡ Tân Lộc Ký ở đâu?

297 21 Tháng 8, Phước Mỹ, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Gà Xối Mỡ Tân Lộc Ký như thế nào?

Giờ làm việc của Cơm Gà Xối Mỡ Tân Lộc Ký là: Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00]

Cơm Gà Xối Mỡ Tân Lộc Ký có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm Gà Xối Mỡ Tân Lộc Ký là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Sam Mountain Restaurant-Hotel (Nhà hàng khách sạn Núi Sam) - P. Núi Sam