Cơm Linh Hằng – Phư Lâm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ R88P+WGP, Cù Chính Lan, Phư Lâm, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0766 126 707
Trang web
Tọa độ 208.173.389, 1.053.363.236

 


Địa chỉ Cơm Linh Hằng ở đâu?

R88P+WGP, Cù Chính Lan, Phư Lâm, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Linh Hằng như thế nào?

Giờ làm việc của Cơm Linh Hằng là: Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Cơm Linh Hằng có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm Linh Hằng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Đồng Xanh - Đông Cương