Cơm phở Hoà Lan – TT. Mèo Vạc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 22 Hạnh Phúc, TT. Mèo Vạc, Mèo Vạc, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0838 278 131
Trang web
Tọa độ 23.169.671.599.999.900, 10.540.955.299.999.900

 


Địa chỉ Cơm phở Hoà Lan ở đâu?

22 Hạnh Phúc, TT. Mèo Vạc, Mèo Vạc, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm phở Hoà Lan như thế nào?

Giờ làm việc của Cơm phở Hoà Lan là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Cơm phở Hoà Lan có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm phở Hoà Lan là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Lưu Động HUỲNH NHỰT - Long Tuyền