Cơm Tấm 8 Diệu( Cơm Tấm Ống Khói ) – Mỹ Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 200/4 Đặng Dung, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3845 021
Trang web
Tọa độ 103.802.455, 1.054.431.625

 


Địa chỉ Cơm Tấm 8 Diệu( Cơm Tấm Ống Khói ) ở đâu?

200/4 Đặng Dung, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Tấm 8 Diệu( Cơm Tấm Ống Khói ) như thế nào?

Giờ làm việc của Cơm Tấm 8 Diệu( Cơm Tấm Ống Khói ) là: Thứ Ba:[05:30-19:00], Thứ Tư:[05:30-19:00], Thứ Năm:[05:30-19:00], Thứ Sáu:[05:30-19:00], Thứ Bảy:[05:30-19:00], Chủ Nhật:[05:30-19:00], Thứ Hai:[05:30-19:00]

Cơm Tấm 8 Diệu( Cơm Tấm Ống Khói ) có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm Tấm 8 Diệu( Cơm Tấm Ống Khói ) là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Hải Sản - Mỹ Long