Cơm tấm, hủ tiếu Hương Việt – Quán ăn sáng ngon ở Đà Lạt – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6E Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 098 277 60 59
Trang web https://dalatmagazine.com/com-tam-hu-tieu-huong-viet/
Tọa độ 11.941.161.399.999.900, 1.084.359.863

 


Địa chỉ Cơm tấm, hủ tiếu Hương Việt - Quán ăn sáng ngon ở Đà Lạt ở đâu?

6E Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm tấm, hủ tiếu Hương Việt - Quán ăn sáng ngon ở Đà Lạt như thế nào?

Giờ làm việc của Cơm tấm, hủ tiếu Hương Việt – Quán ăn sáng ngon ở Đà Lạt là: Thứ Ba:[06:30-10:00], Thứ Tư:[06:30-10:00], Thứ Năm:[06:30-10:00], Thứ Sáu:[06:30-10:00], Thứ Bảy:[06:30-10:00], Chủ Nhật:[06:30-10:00], Thứ Hai:[06:30-10:00]

Cơm tấm, hủ tiếu Hương Việt - Quán ăn sáng ngon ở Đà Lạt có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm tấm, hủ tiếu Hương Việt – Quán ăn sáng ngon ở Đà Lạt là: https://dalatmagazine.com/com-tam-hu-tieu-huong-viet/

Hình ảnh