Cơm Tấm Thủy – Phường 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 10 Hải Thượng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0852 583 997
Trang web
Tọa độ 11.944.052.899.999.900, 10.842.995.069.999.900

 


Địa chỉ Cơm Tấm Thủy ở đâu?

10 Hải Thượng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Tấm Thủy như thế nào?

Giờ làm việc của Cơm Tấm Thủy là: Thứ Bảy:[07:00-14:00], Chủ Nhật:[07:00-14:00], Thứ Hai:[07:00-14:00], Thứ Ba:[07:00-14:00], Thứ Tư:[07:00-14:00], Thứ Năm:[07:00-14:00], Thứ Sáu:[07:00-14:00]

Cơm Tấm Thủy có website không?

Địa chỉ trang web của Cơm Tấm Thủy là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Hợp Thủy - Ẩm thực Mai Châu, Hoà Bình (Restaurant-Bar) - Mai Châu