Cổng trời Bali đà lạt ( GreenHills ) – Phường 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Thửa đất số 253, tờ bản đồ, 29 Đường Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 096 402 42 82
Trang web https://www.facebook.com/GreenHillsDalat/
Tọa độ 119.232.988, 1.084.443.125

 


Địa chỉ Cổng trời Bali đà lạt ( GreenHills ) ở đâu?

Thửa đất số 253, tờ bản đồ, 29 Đường Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cổng trời Bali đà lạt ( GreenHills ) như thế nào?

Giờ làm việc của Cổng trời Bali đà lạt ( GreenHills ) là: Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Cổng trời Bali đà lạt ( GreenHills ) có website không?

Địa chỉ trang web của Cổng trời Bali đà lạt ( GreenHills ) là: https://www.facebook.com/GreenHillsDalat/

Hình ảnh

Xem thêm:  TRUNG HIỀN coffee - Phường 1