Công ty Cổ phần Baltic – P. Cẩm Thượng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ X826+3Q8, Triệu Quang Phục, P. Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0844 888 298
Trang web https://baltic.vn/
Tọa độ 209.501.715, 106.311.938

 


Địa chỉ Công ty Cổ phần Baltic ở đâu?

X826+3Q8, Triệu Quang Phục, P. Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Baltic như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Baltic là: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Công ty Cổ phần Baltic có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Cổ phần Baltic là: https://baltic.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty CP Gỗ Minh Dương - khu phố 1B