Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Lục Ngạn – Tân Lập

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Thôn Trại Thập, Tân Lập, Lục Ngạn, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 097 149 07 07
Trang web
Tọa độ 21.334.977.199.999.900, 10.664.091.979.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Lục Ngạn ở đâu?

Thôn Trại Thập, Tân Lập, Lục Ngạn, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Lục Ngạn như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Lục Ngạn là:

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Lục Ngạn có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Lục Ngạn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Kim Ngân Ninh Thuận - Hộ Hải