CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯƠNG TRAVEL – Hà Huy Tập

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 24 Phạm Đình Toái, Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3514 848
Trang web
Tọa độ 18.693.188.199.999.900, 1.056.788.289

 


Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯƠNG TRAVEL ở đâu?

24 Phạm Đình Toái, Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯƠNG TRAVEL như thế nào?

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯƠNG TRAVEL là: Thứ Hai:[08:00-11:30], Thứ Ba:[08:00-11:30], Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯƠNG TRAVEL có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯƠNG TRAVEL là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Phu Ninh Lake Resort - Phú Ninh