Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre – Sơn Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6A3 QL60, Sơn Đông, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3900 059
Trang web http://bepharco.com/
Tọa độ 102.593.301, 10.636.143.279.999.900

 


Địa chỉ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ở đâu?

6A3 QL60, Sơn Đông, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre là: Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre là: http://bepharco.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty CP Thương Mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam - Phường An Xuân