Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Phương Mai Điện Biên – Tổ Dân Phố 12

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 317 Hoàng Công Chất, Tổ Dân Phố 12, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 0215 3926 789
Trang web
Tọa độ 21.388.961, 10.303.281.349.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Phương Mai Điện Biên ở đâu?

317 Hoàng Công Chất, Tổ Dân Phố 12, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Phương Mai Điện Biên như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Phương Mai Điện Biên là:

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Phương Mai Điện Biên có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Phương Mai Điện Biên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thiết bị Y Khoa HueE-Med - Trường An