Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái – P.Minh Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 725 Yên Ninh, P.Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3852 523
Trang web
Tọa độ 217.266.117, 1.048.944.744

 


Địa chỉ Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái ở đâu?

725 Yên Ninh, P.Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc FPT Long Châu - Phường 1