Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng – Hải Châu 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2 Phan Đình Phùng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3821 642
Trang web http://www.dapharco.com.vn/
Tọa độ 160.703.733, 1.082.238.711

 


Địa chỉ Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng ở đâu?

2 Phan Đình Phùng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng là: Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30]

Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng là: http://www.dapharco.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Tnhh Dược Phẩm Lan Tiến - Phường 1