Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Cao Bằng – P. Hợp giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 012 Nguyễn Du, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 091 325 28 46
Trang web
Tọa độ 226.623.432, 1.062.592.707

 


Địa chỉ Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Cao Bằng ở đâu?

Số 012 Nguyễn Du, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Cao Bằng như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Cao Bằng là: Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[08:00-16:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Cao Bằng có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Cao Bằng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Hoa Tươi Huyện Vĩnh Thạnh - Điện Hoa Vĩnh Thạnh - Vĩnh Thạnh