Công ty cổ phần giải pháp Xuân Lai – Đại Phúc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu 10, phường Đại Phúc, Đại Phúc, Bắc Ninh, 220000, Việt Nam
Số điện thoại 096 522 12 22
Trang web https://xuanlai.com/
Tọa độ 211.759.974, 10.606.988.009.999.900

 


Địa chỉ Công ty cổ phần giải pháp Xuân Lai ở đâu?

Khu 10, phường Đại Phúc, Đại Phúc, Bắc Ninh, 220000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty cổ phần giải pháp Xuân Lai như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty cổ phần giải pháp Xuân Lai là: Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00]

Công ty cổ phần giải pháp Xuân Lai có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty cổ phần giải pháp Xuân Lai là: https://xuanlai.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty TNHH Hanmi Swiss Optical Vina - Minh Hưng