Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Thiết Bị Và Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Nghệ An – Chi Nhánh Hà Tĩnh – Thạch Quý

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 01, Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Thạch Quý, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 0239 3686 019
Trang web http://hoachatthietbi.nghean.vn/
Tọa độ 18.352.023, 1.059.031.543

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Thiết Bị Và Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Nghệ An - Chi Nhánh Hà Tĩnh ở đâu?

01, Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Thạch Quý, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Thiết Bị Và Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Nghệ An - Chi Nhánh Hà Tĩnh như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Thiết Bị Và Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Nghệ An – Chi Nhánh Hà Tĩnh là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Thiết Bị Và Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Nghệ An - Chi Nhánh Hà Tĩnh có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Thiết Bị Và Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Nghệ An – Chi Nhánh Hà Tĩnh là: http://hoachatthietbi.nghean.vn/

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thương Mại Gạo Trọng Phúc - Thôn Thanh Xá

Hình ảnh