Công Ty Cổ Phần Lương Thực Hà Nam Ninh – Minh Khai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường 1A, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0226 3851 093
Trang web
Tọa độ 205.448.538, 1.059.139.673

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Lương Thực Hà Nam Ninh ở đâu?

Đường 1A, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Lương Thực Hà Nam Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Lương Thực Hà Nam Ninh là:

Công Ty Cổ Phần Lương Thực Hà Nam Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Lương Thực Hà Nam Ninh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Xuất Nhập Khẩu Lam Sơn - Ghềnh Ráng