Công Ty Cổ Phần Mía Đường Cần Thơ – Khu vực 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1284 Trần Hưng Đạo, Khu vực 5, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0293 3867 359
Trang web http://www.casuco.vn/
Tọa độ 9.752.424.999.999.990, 105.415.965

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Mía Đường Cần Thơ ở đâu?

1284 Trần Hưng Đạo, Khu vực 5, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Mía Đường Cần Thơ như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Mía Đường Cần Thơ là: Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00]

Công Ty Cổ Phần Mía Đường Cần Thơ có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Mía Đường Cần Thơ là: http://www.casuco.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  CTY TNHH MTV MINH ANH BÌNH DƯƠNG - P