Công Ty Cổ Phần Muối & TM Bà Rịa Vũng Tàu – Phước Cơ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1872 Đường Võ Nguyên Giáp, tp Vũng Tàu, BRVT, Phước Cơ, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3848 184
Trang web http://www.sosalgroup.vn/
Tọa độ 104.625.062, 10.716.987.789.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Muối & TM Bà Rịa Vũng Tàu ở đâu?

1872 Đường Võ Nguyên Giáp, tp Vũng Tàu, BRVT, Phước Cơ, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Muối & TM Bà Rịa Vũng Tàu như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Muối & TM Bà Rịa Vũng Tàu là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[13:30-22:00], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Công Ty Cổ Phần Muối & TM Bà Rịa Vũng Tàu có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Muối & TM Bà Rịa Vũng Tàu là: http://www.sosalgroup.vn/

Hình ảnh