Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An – Đức Hòa Hạ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Lô H1-H9 Đường, số 8 Đường số 1 – KCN Tân Đô, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3777 800
Trang web https://rdplastic.vn/
Tọa độ 10.775.602, 10.648.577.639.999.900

 


Địa chỉ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An ở đâu?

Lô H1-H9 Đường, số 8 Đường số 1 – KCN Tân Đô, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An là: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An là: https://rdplastic.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  ✅Nhôm Kính Cao Cấp Phú Yên - Phú Thạnh