Công ty cổ phần nông sản an toàn Lao Cai – Kim Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Ki Ốt 119 chợ, Kim Tân, Tp. Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 098 980 00 07
Trang web
Tọa độ 224.749.438, 1.039.764.988

 


Địa chỉ Công ty cổ phần nông sản an toàn Lao Cai ở đâu?

Ki Ốt 119 chợ, Kim Tân, Tp. Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty cổ phần nông sản an toàn Lao Cai như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty cổ phần nông sản an toàn Lao Cai là:

Công ty cổ phần nông sản an toàn Lao Cai có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty cổ phần nông sản an toàn Lao Cai là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thực Phẩm Đồng Nai Dana Food - Tân Hoà