Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bò Sữa Hà Nam – Liêm Chính

Thông tin liên hệ

Địa chỉ GWQM+484, Tổ Dân Phố Mễ Nội, Phường Liêm Chính, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 091 730 62 62
Trang web
Tọa độ 205.377.562, 1.059.333.346

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bò Sữa Hà Nam ở đâu?

GWQM+484, Tổ Dân Phố Mễ Nội, Phường Liêm Chính, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bò Sữa Hà Nam như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bò Sữa Hà Nam là:

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bò Sữa Hà Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bò Sữa Hà Nam là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thủy Sản Tân Việt Phú - Bình Kiến