Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Cao TM – Phương Đình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 42 Phương Mai, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3576 3435
Trang web http://www.medisana.com.vn/
Tọa độ 210.036.445, 105.836.593

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Cao TM ở đâu?

42 Phương Mai, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Cao TM như thế nào?

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Cao TM là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Cao TM có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Cao TM là: http://www.medisana.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoa Đám Tang - Hoa Tang Lễ An Giang - Mỹ Hoà