Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Hải Nam – Tương Giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 4XWV+Q98, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 285 91 85
Trang web
Tọa độ 21.146.900.799.999.900, 1.059.934.663

 


Địa chỉ Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Hải Nam ở đâu?

4XWV+Q98, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Hải Nam như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Hải Nam là: Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Hải Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Hải Nam là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tổng công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai - Long Bình Tân